Purkulinja Oy esikäsittelee käytöstä poistetun kestopuun kierrätykseen sopivaksi. Esikäsiteltävää puuta on esim. sähkö- ja puhelinpylväät, ratapölkyt sekä erilaiset kestopuiset rakenteet. Metalleja sisältävä kestopuu on aina esikäsiteltävä, ja siitä on poistettava metallirakenteet, esim. pultit, orret, tikkaverkot yms. ennen sen toimittamista energiakierrätykseen.

Purkulinja Oy tarjoaa koko logistiikkaketjun, noutaen pylväät ym. haluamastanne osoitteesta, puhdistaa metallit, ja toimittaa puhtaan puutavaran Demolite Oy:n energiakierrätykseen.

Purkulinja Oy sijaitsee Keski-Hämeessä Tuuloksessa, ja puu käsitellään terminaalissa, jossa on 7 hehtaaria asfaltoitua kenttää. Alueella on ympäristöviranomaisten hyväksymä sadeveden talteenotto- ja suodatusjärjestelmä